Elektrik Tesisatı Sismik Koruması

Deprem esnasında kablo ve tavalarının askılarından koparak kendine, diğer tesisata ve  insanlara zarar vermesini engellemek ve işlevine devam etmesini sağlamak için alınan önlemlerdir. Bu önlemler, yönetmeliklerde (International Building Code- Uniform Building Code ya da Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik gibi) verilen hesap yöntemlerine göre seçilen  çelik gerdirme sistemleri ile hesaplanan aralıklarla asılarak sismik dayanımının arttırılmasını kapsamaktadır.