Havalandırma Tesisatı Sismik Koruması

Deprem esnasında havalandırma tesisatının askılarından koparak kendine, diğer tesisata ve  insanlara zarar vermesini engellemek ve işlevine devam etmesini sağlamak için alınan önlemlerdir. Bu önlemler, yönetmeliklerde (International Building Code- Uniform Building Code ya da Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik gibi) verilen hesap yöntemlerine göre seçilen  çelik gerdirme sistemleri ile hesaplanan aralıklarla asılarak sismik dayanımının arttırılmasını kapsamaktadır.